رضا سنتر

تست تاليفي شماره ي 1 ( ديرينه شناسي )

( رابدوزوم آن به صورت تك شاخه اي و خميده است )


( تكا ها دراز و انتهاي تكا ها حالت قلاب مانند بوده )


( تكا ها با فاصله از هم قرار دارند )


( مطلوب است ) ( تعيين دامنه ي سني )


( يك ) ( سيلورين پسين )


( دو ) ( سيلورين پيشين )


( سه ) ( اردوويسين )


( چهار ) ( كرتاسه )


( مشخصات گفته شده در صورت سوال مربوط به راستريتس بوده كه دامنه ي سني آن مربوط به سيلورين پيشين مي باشد )


( نام لاتين راستريتس ) ( Rastrites )


( رابدوزوم ) ( اسكلت خارجي كه از جنس كيتين است رابدوزوم گفته مي شود )

ادامهـ مطلبـ
| ۶ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۴:۵۳ | رضا علياري
رابدوزوم، تك شاخه اي، خميده، تكا، قلاب مانند، تعيين دامنه ي سني، سيلورين پسين، سيلورين پيشين، اردوويسين، كرتاسه، راستريتس، اسكلت خارجي، كيتين، نام لاتين راستريتس، Rastrites،

مهم ترين معيار هاي ( فاكتور هاي ) فسيل شدن

( مهم ترين فاكتور ها ( معيار ها ) براي فسيل شدن عبارتند از ) ( تشكيل فسيل )


( يك ) ( داشتن اعضاي سخت از قبيل اسكلت )


( دو ) ( دارا بودن صدف و دندان در بدن جان دار )


( سه ) ( فراواني ارگانيسم ها در محيط زيست )


( چهار ) ( دفن سريع موارد فوق توسط رسوبات )


( درس نامه ي جامع فسيل در آينده بر روي وب پيج قرار مي گيرد )

ادامهـ مطلبـ
| ۶ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۹:۲۳:۳۲ | رضا علياري
تشكيل فسيل، فسيل، فاكتور هاي تشكيل فسيل، معيار هاي تشكيل فسيل، مهم ترين معيار هاي تشكيل فسيل، اسكلت، صدف، دندان، جان دار، ارگانيسم، فراواني ارگانيسيم، رسوبات، رسوب، محيط زيست،

رضا سنتر

نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

رضا سنتر

نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

رضا سنتر

نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

رضا سنتر

نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

جستجوگر

درباره ما

به زمين شناخت 2017 حوش آمديد .

رمزینه بارکد

آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0